Hinnakiri

KOOD

Teenuse nimetus ja kirjeldus

Hind EUR

KM-ta KM-ga
1. Hoone eelprojekti asendiplaanilise lahenduse kooskõlastamine (s.h piirdeaiad ja juurdepääsuteed) 25.00 30.00
2. Topogeodeetilise alusplaani kooskõlastamine 31.67 38.00
3. Kaevetöödega seotus ehitusprojekti kooskõlastamine (v.a. vee-, kanalisatsiooni-, gaasi-, drenaaži- ja sadeveetorustikud) 76.67 92.00
Vee-, reoveekanalisatsiooni-, sadevee- ja drenaaztorustike ehitusprojekti kooskõlastamine:
4.1 ühisvõrgu osaks jäävad torustikud 64.17 77.00
4.2 üksik-, paaris- või ridaelamu kinnistu siseste torustike ehitusprojektid 50.83 61.00
4.3 muu maakasutussihtotstarbega kinnistu siseste torustike ehitusprojektid 50.00 60.00
Gaasitorustike ehitusprojekti kooskõlastamine:
5.1 ühisvõrgu osaks jäävad torustikud 41.67 50.00
5.2 üksik-, paaris- või ridaelamu kinnistu siseste torustike ehitusprojektid 31.67 38.00
5.3 muu maakasutussihtotstarbega kinnistu siseste torustike ehitusprojektid 31.67 38.00
6. Detailplaneeringu lahenduse kooskõlastamine 95.83 115.00
7. Üldplaneeringu või arengukava kooskõlastamine 127.50 153.00
Tehniliste tingimuste väljastamine ühisvõrgu osaks jäävate torustike ehitusprojektide koostamiseks:
8.1 gaasitorustikud 31.67 38.00
Tehniliste tingimuste väljastamine kinnistu siseste torustike ehitusprojektide koostamiseks:
9.2 üksik-, paaris- või ridaelamu kinnistu sisesed gaasitorustikud 19.17 23.00
9.4 muu maakasutussihtotstarbega kinnistu sisesedgaasitorustikud 19.17 23.00
10. Tehniliste tingimuste väljastamine kaevetöödega seotud ehitusprojekti koostamiseks (v.a. gaasitorustikud) 31.67 38.00
Tehniliste tingimuste väljastamine detailplaneeringu lahenduse koostamiseks:
11.1 gaasitorustikud 31.67 38.00