Nõuded digitaalselt esitatavale projektdokumentatsioonile

Seletuskiri ja muud tekstilised projekteerimise tulemusena valminud materjalid esitada PDF-väljatrükina
(minimaalne resolutsioon 300 dpi).

Projekteerimise tulemusena valminud joonised esitada nii DWG- kui ka PDF-formaadis.
DWG-formaadis esitatavad joonised peavad olema AutoCAD 2007-2009 (või varasemas) formaadis. Erineva sisuga joonised peavad olema salvestatud erinevatesse failidesse. Kõik joonise korrektseks kuvamiseks vajalikud osundatud failid peavad olema salvestatud joonise faili.

Joonised esitada ka PDF-väljatrükina - identne koopia paberile trükitavast (minimaalne resolutsioon 600 dpi). Jälgida, et PDF-trükk oleks õiges mõõtkavas, värvid õiged ning joonis oleks loetav ning üheselt mõistetav.

Kõik muud projektdokumentatsiooni koosseisu kuuluvad materjalid - projekteerimis- ja tehnilised tingimused, kooskõlastuste koopiad ja teised asjakohased materjalid - esitada PDF-formaati salvestatud koopiana (minimaalne resolutsioon 300 dpi).


Failide nimed peavad kajastama nende üldist sisu.