Tehnilised tingimused

Tehniliste tingimuste koostamise ja väljastamise aluseks on kirjalik allkirjastatud taotlus. 
Erinevate taotluste vormid leiate siit. 

Taotluse võib esitada:

  • faksi teel, numbrile 6000781;
  • posti teel, aadressile

        Esmar Gaas OÜ
        Rohuneeme tee 12
        Haabneeme 74001
        Viimsi;

  • Esmar Gaas OÜ klienditeenindusele.

 

E-posti teel esitatav tehniliste tingimuste taotlus allkirjastada taotluse esitaja poolt digitaalselt.


Tehniliste tingimuste taotlus võib olla esitatud ka vabas vormis, kuid see peab sisaldama taotluse vormis nõutud informatsiooni ning märget Esmar Gaasi OÜ juhataja korraldusega (02.01.2013.a. nr. EG-13/02) tutvumise kohta. 

Juhul kui projekteerija peab vajalikuks taotleda tehnilisi tingimusi kaevetöödega seotud ehitusprojekti koostamiseks, milline ei käsitle gaasitorustikke, võib taoluse esitada vabas vormis ning see ei pea sisaldama taotluse vormis nõutud informatsiooni, kuid peab sisaldama märget Esmar Gaas OÜ juhataja korraldusega (02.01.2013.a. nr. EG-13/02) tutvumise kohta.

Väljastatud tehnilised tingimused kehtivad üks aasta.

Tehniliste tingimuste koostamine ja väljastamine Esmar Gaas OÜ poolt on tasuline teenus ning tasu suurusega on võimalik tutvuda siin.

Kui tehniliste tingimuste taotluse vorm ei ole täidetud korrektselt või taotlus ei sisalda nõutud teavet on Esmar Gaas OÜ-l õigus keelduda taotluse läbivaatamisest ja tehniliste tingimuste väljastamisest.

Tehniliste tingimuste väljastamine toimub vastavalt Esmar Gaas OÜ juhataja korraldusele 02.01.2013.a. nr. EG-13/02. Korralduse terviktekstiga võite tutvuda artikli lisas või siin.Lisatud failid
korraldus_EG.pdf